ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2975 η υπ’ αρ. 47100/06.07.2021 Κ.Υ.Α., η οποία περιέχει τις λεπτομέρειες όσον αφορά τις αναστολές συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για τον μήνα Ιούνιο 2021.
Previous Article Νέες ΚΥΑ για μέτρα COVID-19 και άλλα
Next Article Ετήσιες άδειες εργαζομένων

RELATED ARTICLES