ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 103) η Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 3512/17.01.2022 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 109412/31.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022» (Β’ 6368).»

Σύμφωνα με αυτήν, πληττόμενες επιχειρήσεις, όπως τα τουριστικά γραφεία και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων, μπορούν να θέτουν σε αναστολή έως 25% των εργαζομένων τους και τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, από τις 14/1/2022 έως και τις 31/1/2022.

Previous Article Μέτρα προστασίας κατά Covid-19 έως 24/01/2022
Next Article ΔΩΔΕΚΑ: Επτά χρόνια Ελλάδα Η πρωτοβουλία της FedHATTA για το 12μηνο και θεματικό τουρισμό ανανεώνεται

RELATED ARTICLES