ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ασάφεια που επικρατεί ως προς την εφαρμογή του τέλους διαμονής από 1ης Ιανουαρίου του 2018 στα καταλύματα της χώρας, 2 ημέρες πριν την έναρξη της επιβολής του, έχει δημιουργήσει σύγχυση στη λειτουργία των επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της τουριστικής δραστηριότητας.

Ήδη, τα τουριστικά γραφεία, που διακινούν ξένους τουρίστες στη χώρα μας ιδιαίτερα στις αρχές του Ιανουαρίου, εντός της εορταστικής περιόδου, βρίσκονται σε αμηχανία, καθώς ακόμη δεν έχει ξεκαθαρισθεί πώς θα επιβληθεί ο νέος φόρος.

Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι η έλλειψη διευκρινιστικής εγκυκλίου, 2 ημέρες πριν την έναρξη επιβολής του νέου φόρου, προκαλεί αγκυλώσεις σε μια σειρά από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση μεμονωμένων και ομάδων τουριστών καθώς και εταιρικών πελατών (commercial accounts) στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, θα ήταν φρόνιμο η εφαρμογή του φόρου διαμονής να παραταθεί, προκειμένου να έχει προηγηθεί πλήρης ενημέρωση όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρχει λόγος να δημιουργούνται συνθήκες δυσλειτουργίας στις τουριστικές δραστηριότητες στη χώρα μας, προκαλώντας δυσμενή σχόλια για τις υπηρεσίες αλλά και για την Πολιτεία, η οποία, ως όφειλε, έπρεπε να ενημερώσει έγκαιρα τους επαγγελματίες του τουρισμού για το πώς θα επιβληθεί ο νέος φόρος.

Previous Article Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την τουριστική αγορά των Η.Π.Α.
Next Article Συνέντευξη Tornos News: προοπτικές εισερχόμενου και εξερχόμενου τουρισμού για το 2018

RELATED ARTICLES