ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συνάδελφοι,

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα αιτήματα για την οικονομική στήριξη των τουριστικών γραφείων, τα οποία ανανέωσε η FedHATTA με πρόσφατη επιστολή της προς τα αρμόδια Υπουργεία, με αφορμή την επανεκκίνηση του τουρισμού, αλλά και τον σχεδιασμό για στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Διεκδικούμε τα αυτονόητα – την αντιμετώπιση των επιχειρήσεών μας σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, ως έναν κλάδο ανοικτό μεν, αλλά χωρίς έργο και εισόδημα.  Οι προτάσεις μας είναι τεκμηριωμένες, έχοντας υπόψη και την συνεχή ενημέρωση που λαβαίνουμε μέσω της ECTAA για την ενίσχυση που παρέχεται στα τουριστικά γραφεία στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι προτάσεις αφορούν το σύνολο του κλάδου μας και αποτελούν τη βάση των διεκδικήσεων, προκειμένου να υπάρχει μία κοινή γραμμή και να αποφεύγονται συγχύσεις από τις παρεμβάσεις διαφόρων, οι οποίες δεν ωφελούν κανέναν.

Συγκεκριμένα διεκδικούμε:

1) Οικονομική στήριξη

 • Yποστήριξη των τουριστικών γραφείων με επιδότηση από την Πολιτεία ποσοστού της απώλειας εισοδήματος που αυτά έχουν υποστεί στη διάρκεια της πανδημίας, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου χρόνου. Ανάλογα με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, προτείνεται κλιμακωτή ενίσχυση της τάξεως του 20, 15, 10 και 5% αντίστοιχα. Αφορά και τα τουριστικά γραφεία-οικογενειακές επιχειρήσεις που δεν πληρούσαν τα κριτήρια για να λάβουν επιστρεπτέες προκαταβολές και δεν έχουν λάβει καμία βοήθεια μέχρι σήμερα.
 • Λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνδεδεμένες εταιρείες που ανήκουν σε ομίλους, οι οποίες δεν μπορούν να επωφεληθούν, όλες, από τα μέτρα στήριξης που παρέχονται στον κάθε όμιλο.

2) Επιδοτήσεις

α. Επιδότηση της μετάβασης των τουριστικών γραφείων στην ψηφιακή εποχή,  για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους και την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα.
Πρόταση να ενσωματωθεί σχετική Δράση σε κρατικό Πρόγραμμα Επιχορήγησης ή ΕΣΠΑ, ύψους 15.000 € ανά επιχείριση, με στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ τουριστικών επιχειρήσεων: α) για την αγορά/αναβάθμιση εξειδικευμένου ERP λογισμικού εμπορικό-λογιστικών εφαρμογών (με βασική προϋπόθεση την ψηφιακή διαβίβαση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myDATA» των ηλεκτρονικών τους βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης), β) για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση δυναμικής ιστοσελίδας για πωλήσεις και γ) για την γενικότερη ψηφιοποίησή τους.

β. Επιδότηση τουλάχιστον κατά 50% για την ανανέωση του στόλου των τουριστικών λεωφορείων που ανήκουν σε τουριστικά γραφεία και ΤΕΟΜ, αφού το ηλικιακό κριτήριο για την υποχρεωτική απόσυρσή τους δεν καταργείται.
Επιδότηση, επίσης, κατά 75% για την αντικατάσταση των ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων με οχήματα νέας τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρικά), για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ σε περίπτωση που αυτά μετατραπούν από θερμικά σε ηλεκτρικά ή αντικατασταθεί ο κινητήρας τους με νέο, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, επιδότηση μέχρι το 80% του συνολικού ποσού του κόστους των εργασιών μετατροπής.

3) Πιστωτικά σημειώματα (voucher)

Διεκδικούμε επιδότηση των τουριστικών γραφείων, για να καταστεί εφικτή η επιστροφή στους πελάτες τους των χρημάτων αυτών που τα ίδια δεν έχουν πια διαθέσιμα, αφού οι προμηθευτές τους (αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κλπ.) δεν τους τα έχουν επιστρέψει, σε αντιστοιχία με τον τρόπο που έχουν αντιμετωπίσει το θέμα και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

4) Στήριξη εργασίας

Έχουμε καταστήσει σαφές ότι είναι απολύτως απαραίτητο να εξακολουθήσουν να ισχύουν για τον κλάδο των τουριστικών γραφείων ορισμένα από τα υφιστάμενα μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων, τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, και τότε να επανεκτιμηθεί ανάλογα η κατάσταση.

Συγκεκριμένα, θεωρούνται απαραίτητα:

 • Η παράταση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, με παράλληλη δυνατότητα να ανακαλείται ο εργαζόμενος από την αναστολή και να επανεντάσσεται σε αυτήν, ανάλογα με τις ιδιαίτερες αντικειμενικές ανάγκες της επιχείρησης κατά την φετινή τουριστική περίοδο.
 • Η παράταση του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», χωρίς απαγορευτικούς όρους για την ένταξη επιχειρήσεων και εργαζομένων σε αυτό, με παράλληλη παράταση της κάλυψης του συνόλου των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • Η αλλαγή των κριτηρίων ένταξης στο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στον μηχανισμό εποχικοί (χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης) εργαζόμενοι, χωρίς την προϋπόθεση να είναι ήδη μισθωτοί.

5) Παράταση οποιωνδήποτε επιδοτήσεων, ευνοϊκών ρυθμίσεων και αναστολών πληρωμών κάθε είδους για τον κλάδο μας

Κρίνονται απαραίτητα:

 • Συνέχιση της παράτασης επιδότησης των τόκων υφιστάμενων δανείων τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2021.
 • Αναστολή πληρωμών τοκοχρεολυσίων για όλη τη διάρκεια της κρίσης. Αναδιάρθρωση δανείων (ενήμερων και μη), με επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής ίση με το διάστημα της κρίσης.
 • Παράταση μέχρι το τέλος της κρίσης της αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, και ιδιαίτερα από τα τουριστικά γραφεία.

  Στα μέτρα στήριξης θα πρέπει να συμπεριληφθούν η αναστολή τοκοχρεωλυσίων σε τράπεζες (όχι μόνο χρεωλυσίων), η αναστολή δόσεων ρύθμισης κάθε μορφής leasing (π.χ. ακίνητα, τουριστικά λεωφορεία, rent-a-car) και η αναστολή γραμματίων σε εταιρείες πώλησης εξοπλισμού.

 • Παράταση της ευνοϊκής ρύθμισης της μη καταβολής μισθώματος από τα τουριστικά γραφεία, τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2021.
 • Ένταξη του κλάδου των τουριστικών γραφείων (12μηνης λειτουργίας) στις διατάξεις για την Επιδότηση των Εργοδοτικών  Ασφαλιστικών Εισφορών, που ισχύουν για τα τουριστικά καταλύματα.
 • Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό όλων των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών (μερικής και πλήρους απασχόλησης).

  Σε διαφορετική περίπτωση, παράταση καταβολής των τρεχουσών οφειλών ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς τους, για την οποία δεν έχει υπάρξει καμία αναφορά ως τώρα, για όσο χρόνο θα εξακολουθήσει να υφίσταται το πρόβλημα.

 • Παράταση για όσο χρόνο κριθεί αναγκαίο, με βάση τις εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού, της καταβολής των δόσεων των ενεργών ρυθμίσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων για τους απασχολούμενους μισθωτούς τους, αλλά και των αντίστοιχων δόσεων που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών.
 • Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό και των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων (εισφορές μη μισθωτών στον ΕΦΚΑ) του κλάδου μας.
 • Εξακολούθηση της παροχής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους αυτοαπασχολούμενους του κλάδου των τουριστικών γραφείων, η οποία δόθηκε μόνο τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2020.
 • Διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ της τρέχουσας τουριστικής περιόδου στις μεταφορές και άλλες τουριστικές υπηρεσίες -με ευκταία και τη μείωση του συντελεστή του τουριστικού πακέτουγια μία τριετία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος.
 • Αναδιάρθρωση, μέσω δόσεων, όλων των μη απολεσθεισών ρυθμίσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις. Αναστολή των δόσεων μέχρι το τέλος της κρίσης. Η πλέον εύλογη κίνηση θα ήταν να ανακοινωθεί επίσημα η επανέναρξη όλων των σχετικών καταβολών από τον Δεκέμβριο του 2021.
 • Αναστολή όλων των δόσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, έτσι ώστε να μη χρειαστεί να επιβαρυνθούν οι επαγγελματίες με εξοντωτικά επιτόκια της τάξεως του 15% ανά μήνα, κάτι μη αποδεκτό σε μία συγκυρία όπως αυτή της πανδημίας του Covid-19.
 • Μετάπτωση όλων των ενεργών πάγιων ρυθμίσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία σε ευέλικτα προγράμματα δόσεων. Ύπαρξη δυνατότητας ένταξης νέων τρεχουσών υποχρεώσεων σε ξεχωριστές πάγιες ρυθμίσεις με διαφορετική ταυτότητα πληρωμής, ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων. Σε περίπτωση απώλειάς τους, να υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστούν εκ νέου.
 • Παροχή της έκπτωσης 2% για την εφάπαξ εξόφληση φόρου και στα νομικά πρόσωπα.

6) Παροχή ρευστότητας

 • Εκ νέου χορήγηση μη επιστρεπτέας προκαταβολής στις τουριστικές επιχειρήσεις, για κεφάλαιο κίνησης, μέχρι το τέλος της κρίσης. Ανάγκη να επανεξετασθεί το θέμα και να χορηγηθούν ποσά, ιδανικά μη επιστρεπτέα, που πραγματικά θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις στην ιδιαίτερα δύσκολη αυτή συγκυρία.
 • Παροχή ρευστότητας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του κλάδου μας, κατά βάση οικογενειακές, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, με αντικείμενο εργασίας αμιγώς τουριστικό, οι οποίες δεν έχουν επωφεληθεί από κανένα εργαλείο χρηματοδότησης μέχρι σήμερα, με ένα ποσό μη επιστρεπτέο, για παράδειγμα 18.000€, ικανό να καλύψει τις πάγιες υποχρεώσεις μιας επιχείρησης τέτοιου μεγέθους, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν βιώσιμες και να επανεκκινήσουν τη λειτουργία τους.

Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ό,τι είναι δίκαιο για τον κλάδο μας, με την πρόθεση να βγουν «ζωντανά» όλα τα τουριστικά γραφεία από την τεράστια δοκιμασία της πανδημίας και να μπορέσουν να ξαναμπούν στην ενεργό δράση με επιτυχία.
Μέχρι να είναι και πάλι σε θέση να στηριχτούν στις δικές τους δυνάμεις, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να έχουν από την Πολιτεία την υποστήριξη και τη βοήθεια που αξίζουν και δικαιούνται.

Previous Article Κ.Υ.Α. με τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου για τις τουριστικές επιχειρήσεις
Next Article Άμεση ανάγκη για οικονομική στήριξη των τουριστικών γραφείων – Οι προτάσεις FedHATTA στα αρμόδια υπουργεία

RELATED ARTICLES