ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Greece On Air, e-magazine. Interactive publication

October 2021, DRV Conference 2021

October 2020, SATTE GenX INDIA

Regions of Greece

October 2020, SATTE GenX INDIA

GNTO

August 2020, ASTA Global LIVE!

Regions of Greece

August 2020, ASTA Global LIVE!

The GNTO

May 2019, ASTA International Showcase – Rhodes

Special Edition

May 2019, ASTA International Showcase

South Aegean

2018-2019, ASTA Destination Expo in Athens

Special Edition

April 2018, ASTA Destination Expo in Athens