Με την υπ’ αρ. οικ.24449/29.04.2021 (ΦΕΚ Β 1794) Κ.Υ.Α., παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών, απαιτητών έως 30.04.2021, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.

Previous Article Μηχανισμός «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για Απρίλιο - Ιούνιο 2021
Next Article Τα πρωτόκολλα που εκκρεμούν για τον συνεδριακό τουρισμό

RELATED ARTICLES