Μέτρα και πρωτόκολλα από 24 έως 31 Μαΐου 2021

Με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/22.05.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 2141) καθορίζονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, που θα ισχύσουν για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Υπάρχει μία αλλαγή από την αντίστοιχη Κ.Υ.Α. του προηγούμενου δεκαημέρου, που ενδιαφέρει τα τουριστικά γραφεία, και συγκεκριμένα:

1) Επιτρέπονται μέχρι τρεις (3) επιβάτες, εκτός του οδηγού, στα Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό (mini van των τουριστικών γραφείων) του Ν. 4093/2012 έως επτά (7) θέσεων
2) Επιτρέπονται μέχρι τέσσερις (4) επιβάτες, εκτός του οδηγού, στα Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό (mini van των τουριστικών γραφείων) του Ν. 4093/2012 έως εννέα (9) θέσεων.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις.

Νέα Κ.Υ.Α. σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα (21-31.05.2021)

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31801/21.05.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 2138) σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με υπογραμμισμένα τα καίρια σημεία, που δεν διαφοροποιούνται γενικά από τις διατάξεις της προηγούμενης σχετικής Κ.Υ.Α.

Η ως άνω Κ.Υ.Α. ισχύει για το χρονικό διάστημα από τις 22 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 έως και τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00.

Previous Article Παράταση προθεσμίας καταβολής της δόσης Μαΐου 2021 σε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
Next Article Χωρίς απαντήσεις, χωρίς σχέδιο, χωρίς συναίσθηση ευθύνης για άλλη μια φορά ο Υπουργός Τουρισμού στην Βουλή

RELATED ARTICLES