ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το ΦΕΚ Β’ 1823/29.04.2021 σχετικά με την «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες».

Τα μέτρα έχουν ισχύ μέχρι 14 Μάιου 2021.

Σημειώνεται ότι  όλοι όσοι εισέρχονται στη χώρα οφείλουν να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Όπως γνωρίζετε έχουμε ζητήσει επανειλημμένως την έκδοση αναλυτικών και ορθολογικών πρωτοκόλλων για τη λειτουργία του τουρισμού.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε το site https://travel.gov.gr στο οποίο υπάρχουν κάποιες απαντήσεις σε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, για διευκόλυνση δική σας και των ξένων συνεργατών σας.

Τέλος, για διευκόλυνση δείτε το τελευταίο ΦΕΚ (με ισχύ έως 10/05/21) για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας  στο οποίο περιλαμβάνεται τι ισχύει για τους αρχ. χώρους (δραστηριότητα 12),  μεταφορές (δραστηριότητα 19), κ.α.

Previous Article Τα πρωτόκολλα που εκκρεμούν για τον συνεδριακό τουρισμό
Next Article Άνοιγμα τουρισμού χωρίς τουρίστες - Δεν υπάρχουν πρωτόκολλα - Τι λέει ο Λύσανδρος Τσιλίδης στο Newpost

RELATED ARTICLES