ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Α. Επιδότηση παγίων δαπανών
Στο ΦΕΚ Β΄6367/31.12.2021 δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354).

Β. Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ
Στο ΦΕΚ Β’ 6323/30.12.21 δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της υπ’  αρ. οικ. 23103/478/ 13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274).

Γ. Μέτρα Προστασίας 30/12/2021 – 17/01/2022
Στην ΚΥΑ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558 περιλαμβάνονται τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

Previous Article Μήνυμα Λ. Τσιλίδη για τη νέα χρονιά: Τα ελληνικά τουριστικά γραφεία σε ετοιμότητα για το 2022. Μεγάλο εμπόδιο οι συναρμοδιότητες των υπουργείων
Next Article EKTAKTA μέτρα προστασίας κατά Covid-19 από 30/12/2021 έως και 17/01/2022 - Τροποποίηση

RELATED ARTICLES